Om Jord & Frihet

Jord och Frihet är en ideell förening. Under de senaste åren har vårt främsta arbete bestått av import, distribution, marknadsföring och försäljning av olivolja och andra varor från Palestina. I Stockholmsregionen – där Jord och Frihet är baserad – hjälper vi dessutom föreningen Ki’nal (före detta Mut Vitz Sverige) med distribution av kaffe från zapatistiska kooperativ i Chiapas, Mexiko. Vi tror att en solidarisk handel – baserad på ömsesidig respekt – kan bidra till att förändra världen i radikal riktning. Den solidariska handel vi ägnar oss åt ger oss själva och andra en möjlighet att handla med partners som arbetar för att bygga en värld utan förtryck och utsugning.

När Föreningen Jord och Frihet ursprungligen skapades, i början av 1980-talet, var målsättningen att trycka och sprida anarkistiska och andra frihetligt socialistiska trycksaker och publikationer. Trots att föreningens inriktning sedan 2004 har förändrats har vi fortfarande kvar en hel del arkivmaterial. Tanken är att så småningom skapa ett mindre arkiv med affischer, flygblad och annat tryckt material från den frihetliga vänsterns historia.

Bakgrund
Vi som utgör Föreningen Jord och Frihet har vår bakgrund i den frihetliga, socialistiska vänstern i Sverige, främst i den anarkistiska och syndikalistiska traditionen. Vi har arbetat med aktioner, ockupationer och demonstrationer, med bokförsäljning och internationell solidaritet och inom den rättvisa handelsrörelsen. Under många år har vi letat efter ett bra sätt att stödja det palestinska folket på gräsrotsnivå. Hösten 2004 uppenbarades den möjligheten i och med att vi började samarbeta med franska syndikalister och en fransk rättvis handelsorganisation som lyckats få igång import av olivolja från Västbanken. Vintern 2004 började vi importera olja från Frankrike i en mycket blygsam skala men sedan 2009 tar vi in en container varor om året.

Vi arbetar inte med välgörenhet utan med en solidarisk handel baserad på ömsesidig respekt och tilltro. Förutom att bidra ekonomiskt till det palestinska samhället får vi genom handeln med palestinsk olivolja även möjlighet att sprida information om situationen i stort i Palestina. Om bygget av Israels apartheidmur, om ockupationen och konfiskeringen av mark och vatten och om brotten mot internationell rätt. Vi ger med våra varor även andra möjlighet att diskutera motståndet mot ockupationen och det palestinska folkets kamp för jord och frihet.

Fakta om föreningen
Föreningens namn: Jord & Frihet ideell förening
Organisationsnummer: 802438-6917

Styrelse (vald 2024)
Ordförande Per Erixon
Övriga styrelsemedlemmar: Svante Tidholm & Tor Olofsson

Stadgar (öppnas i nytt fönster)