Om Jord & Frihet

Jord och Frihet är en ideell förening. Förutom medlemmarna i själva föreningen har vi kontaktpersoner i ett par svenska städer som hjälper oss med distribution och marknadsföring av varor. Under de senaste åren har vårt främsta arbete bestått av import, distribution, marknadsföring och försäljning av olivolja och andra varor från Palestina. I Stockholmsregionen – där Jord och Frihet är baserad – hjälper vi dessutom föreningen Ki’nal (före detta Mut Vitz Sverige) med distribution av kaffe från zapatistiska kooperativ i Chiapas, Mexiko. Vi tror att en solidarisk handel – baserad på ömsesidig respekt – kan bidra till att förändra världen i radikal riktning. Dessutom utgör den ett direkt stöd till de folk eller grupper vi valt att samarbeta med. En tredje aspekt av den solidariska handel vi ägnar oss åt är att vi ger oss själva och andra en möjlighet att handla med partners som arbetar för att bygga en värld utan förtryck och utsugning.

När Föreningen Jord och Frihet ursprungligen skapades, i början av 1980-talet, var målsättningen att trycka och sprida anarkistiska och andra frihetligt socialistiska trycksaker och publikationer. Trots att föreningens inriktning sedan 2004 har förändrats har vi fortfarande kvar en hel del arkivmaterial. Tanken är att så småningom skapa ett mindre arkiv med affischer, flygblad och annat tryckt material från den frihetliga vänsterns historia.

Bakgrund
Vi som utgör Föreningen Jord och Frihet har vår bakgrund i den frihetliga, socialistiska vänstern i Sverige, främst i den anarkistiska och syndikalistiska traditionen. Vi har arbetat med aktioner, ockupationer och demonstrationer, med bokförsäljning och internationell solidaritet och inom den rättvisa handelsrörelsen. Under många år har vi letat efter ett bra sätt att stödja det palestinska folket på gräsrotsnivå. Hösten 2004 uppenbarades den möjligheten i och med att vi började samarbeta med franska syndikalister och en fransk rättvis handelsorganisation som lyckats få igång import av olivolja från Västbanken. Vintern 2004 började vi importera olja från Frankrike i en mycket blygsam skala. Intresset för att köpa palestinsk olivolja i Sverige har visat sig vara så stort så att vi nu, vintern 2008/2009, beslutat oss för att påbörja en egen direktimport sjövägen. På sikt hoppas vi att detta ska hjälpa oss att förenkla vårt arbete och hålla nere priset. Dessutom slipper vi frakta varor på lastbil genom Europa, och bidrar på så sätt till en minskning av koldioxidutsläpp.

Vi arbetar inte med välgörenhet utan med en solidarisk handel baserad på ömsesidig respekt och tilltro. Förutom att bidra ekonomiskt till det palestinska samhället får vi genom handeln med palestinsk olivolja även möjlighet att sprida information om situationen i stort i Palestina. Om bygget av Israels apartheidmur, om ockupationen och konfiskeringen av mark och vatten och om brotten mot internationell rätt. Vi får även möjlighet att diskutera motståndet mot ockupationen, och det palestinska folkets kamp för jord och frihet.