Olivolja från Palestina

Den här olivoljan produceras av palestinska bönder på Västbanken, främst i trakterna kring Tulkarem, Qualkilya och Salfit. Exporten till rättvisa handelsorganisationer och solidaritetsgrupper i Europa, USA och Japan har vuxit stadigt sedan början av 2000-talet och utgör nu en viktig del i den palestinska ekonomin. Med stöd av den stora, enskilda, ickestatliga organisationen Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC har bönderna fått hjälp att organisera sig i kooperativ. Stora satsningar har också gjorts för att öka kvinnornas deltagande i kooperativen och för att förbättra odlings- skörde- och lagringsmetoderna. PARC har även skapat företaget Al Reef som sköter de kommersiella delarna i hanteringen av olivoljan. De medvetna satsningarna på att förbättra produktionsmetoderna och marknadsföringen har gjort att exportmöjligheterna förbättrats och att en stor del av olivoljan nu är ekologiskt certifierad och uppfyller kriterierna för rättvis handel. Traditionellt sett används väldigt lite bekämpningsmedel i det palestinska jordbruket. Just nu beräknas cirka 100 000 palestinska familjer på Västbanken vara helt eller delvis beroende av olivolja för sin försörjning.

Konflikterna mellan palestinierna och staten Israel är en kamp mellan en ekonomiskt och militärt överlägsen ockupationsmakt och ett folk som kämpar för sina rättigheter, sin överlevnad och sin mark. Exporten av olivolja är en möjlighet för palestinierna att förbättra sin ekonomi, men också att behålla en del av sitt oberoende och sin stolthet. Handeln stärker hela det palestinska samhället. Att producera och sälja olivolja av hög kvalité till andra delar av världen handlar inte bara om ekonomi, det handlar också om att visa världen vad det palestinska folket har för resurser.

Genom att importera och sälja oljan visar vi, i praktisk handling, att palestinierna inte är ensamma i sin kamp för frihet från ockupation och förtryck, oberoende och rätt till försörjning. Vi importerar olja direkt från Palestina en eller två gånger om året. Oljan kommer i glasflaskor på 75 centiliter. Kvalitetskontroll, tappning på flaska och etikettering av flaskorna görs i PARC/Al Reefs anläggning i Al Ram utanför Ramallah på Västbanken. För den olja som exporteras får bönderna ett högre pris än vad de får på den lokala marknaden, vilket gör att oljan uppfyller kriterierna för rättvis handel.

Om du vill köpa mindre än fem flaskor hänvisar vi till butiker och organisationer som köper oljan av oss – du hittar en lista här.

Om du vill köpa större kvantiteter själv eller till din förening eller butik, kontakta oss direkt. Vill du läsa mer om oljan, se artiklarna nedan.

Här samlar vi artiklar och andra texter om Palestina och om olivoljan.