K’inal – kaffe från Chiapas

K’inal betyder jord. I Chiapas högland är jorden en viktig del av ursprungsbefolkningens identitet och kultur. För att bevara sin jord odlar de zapatistiska bönderna utan bekämpningsmedel och andra gifter. Kaffe är deras viktigaste inkomstkälla, och för att inte tvingas att sälja det för underpriser till lokala uppköpare, så har dessa bönder organiserat sig i kooperativ. Medlemmarna i kooperativen tillhör den zapatistiska rörelsen som har kämpat för att bygga upp självstyrande demokratiska samhällen med bland annat egna skolor och sjukhus. Vi stödjer zapatisterna i deras kamp för rättvisa med hjälp av solidarisk handel, där kaffet odlas, skördas, behandlas och exporteras på bra villkor för bönderna. Fram tills nu så har kaffet varit rättvisemärkt. Så är det inte längre, det beror på att det inte längre finns några zapatistiska kooperativ som valt att fortsätta vara certifierade av FLO (Fairtrade Labeling Organization).

Den svenska föreningen K’inal är en del av ett europeiskt nätverk bestående av föreningar och kooperativ i Europa som utför solidarisk handel med zapatisterna. Istället för att ha en certifierad märkning så har de andra grupperna i Europa valt att ha en direktkontakt med sina kunder och informera dem om läget i Chiapas och hur vår import går till. I Sverige säljer K’inal kaffe mestadels genom återförsäljare, medans de andra grupperna inriktat sig på att sälja direkt till politiska grupper och engagerade. Numera är vi den enda föreningen i Europa som har haft ett behov av rättvisemärkningen. Vi har de senaste åren importerat cirka 10 ton råkaffe per år. För export i så liten skala kostar tyvärr certifieringen för mycket för att vara lönsam för producenterna. Vi kommer dock alltid ha ett pris som är högre än FLOs minimipris, men numera utan märkningen.

För mer info om K’inal’s kaffe, se deras hemsida: http://www.kinal.se

I Stockholmsregionen är vi återförsäljare av K’inal’s kaffe mot föreningar, organisationer och butiker. Om du vill köpa mer än 12 paket, hör av er till oss för aktuella priser. För dig som vill köpa ett fåtal paket, kolla in K’inal’s hemsida för aktuella butiker.