Building hope for Gaza!

Tillsammans med våra partners PARC/Al Reef och solidaritets- och Fair Tradeorganisationer i Europa, Japan och USA, organiserar Jord & Frihet kampanjen ”Building hope for Gaza”.

Kampanjens syfte är att stödja Gazaborna med akut bistånd. I första hand rent vatten, jordbruksprodukter från Västbanken (olivolja, vete, za´atar) och näringsrik torrmjölk till barnen. I ett senare skede riktas stödet in på medicin och hygienprodukter och hjälp att återuppbygga den raserade jordbrukssektorn i Gaza.

I sina lokalavdelningar inne i Gaza har PARC hundratals medarbetare och aktivister som sedan Israels attack på Gaza i oktober arbetat med att bistå befolkningen där med förnödenheter. PARC har även en mångårig erfarenhet av liknande kampanjer och samarbetar på plats med lokala, civila organisationer och det palestinska Röda Korset. Gaza behöver allt vårt stöd!

Vill du bidra ekonomiskt till kampanjen?

Sätt in pengar på Jord & Frihets Plusgirokonto 31 76 35-1 eller swisha till 1231430875. 

Märk inbetalningen ”Gaza”.

Foto: Active Stills
Photographer: Mohammed Zaanoun