Bosättarvåldet ökar stadigt

Bosättarvåldet mot palestinier på Västbanken ökar. Under de första sex månaderna 2021 rapporterades 416 incidenter, vilket var mer än dubbelt så mycket som under det första halvåret 2020 och mer än under hela året 2019. Särskilt under den för palestinierna så viktiga olivskörden intensifieras våldet och nästan dagliga attacker äger rum.

Um Zuqa Farm – ett av sex ”jordbruk” i norra Jordandalen som dykt upp på före detta palestinsk, numer ockuperad mark, de senaste fem åren. Foto Eyal Hareuveni, B’TSELEM.

I en rapport som nyligen släpptes av den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem dokumenteras 45 incidenter av bosättarvåld mot palestinska olivodlare och deras egendom under olivskörden 2021. I de olika attackerna, som inträffade mellan början av oktober och slutet av november förra året, attackerade bosättare bönder fysiskt, stal skördar, förstörde olivträd och vandaliserade privat egendom och jordbruksutrustning. De 45 dokumenterade fallen inkluderar: 25 fall av förstörda träd, 17 fall av stulna skördar, 11 fall där palestinska bönder attackerats fysiskt, 11 fall avförstörd jordbruksutrustning, 7 fall där palestinier stängts ute från sina marker och 3 fall av förstörd privat egendom.

I rapporten konstaterar B´Tselem att bosättarvåldet mot palestinier är ”ytterligare en metod Israel använder sig av för att skaffa sig kontroll över mark på Västbanken”. Ett resultat av våldet är att palestinier skräms bort från sina marker, som sedan tas över av den israeliska ockupationsmakten för att, som B´Tselem skriver ”användas i andra syften”.

Enligt B´Tselem är den uppmärksamhet attackerna får i Israel en orsak till att ockupationsmakten hävdar att de erbjuder bönderna ”särskilt beskydd” under olivsäsongen. ”Den koordinerade mekanism där militären ger bönder med mark nära bosättningar rätt att skörda oliver under en kort period och erbjuder dem skydd, var aldrig tänkt att hjälpa bönderna” skriver B´Tselem i sin rapport. ”Istället är dess primära funktion att skapa en falsk bild av skydd. Inte oväntat erbjuder ´mekanismen´ väldigt lite skydd för bönderna: de dagar de erbjuds tillgång till sina marker är få, med långa mellanrum, och är sällan tillräckliga för att klara av sin skörd.”

Eftersom bönderna stängs ute från sina marker under långa perioder av året har de ofta små möjligheter att sköta om sina marker och träd, vilket leder till sämre skördar överlag. Och även när bönderna lyckas ta sig till sina odlingar på de utsatta datumen blir de sällan skyddade av militären. Ibland uteblir militären helt och lämnar fältet fritt för bosättarattacker, och ibland, när militären är närvarande och bosättare dyker upp, drivs bönderna iväg av militären, inte sällan med våld. I 18 av de 45 fall B´Tselem dokumenterat 2021 var ockupationssoldater närvarande och i 10 av dem anslöt militären till bosättarnas våld. I flera av fallen med hjälp av chockgranater, tårgas, gummimantlade stålkulor och skarp ammunition.

/Jord & Frihet, februari 2022