Olivoljan – dit går pengarna

Uppdaterad 21 april 2021

När du köper en flaska olivolja går mer än hälften av pengarna (före svensk moms) direkt till olivoljekooperativen som producerat oljan. Det betyder att vi med årets import av olivolja på 6204 flaskor ser till att kring 366 000 kronor landar hos olivoljebönderna och deras familjer (vi importerar andra dessutom andra varor).

Tack vare att Jord & Frihet är en ideell förening där ingen tar ut lön kan vi hålla nere omkostnaderna så mycket det går. Se hela nedbrytningen av kostnaderna per flaska nedan.

Betalning för olja till producenterna59,00 kr
Glasflaska, kapsyler5,6 kr
Tappning och lastning6,2 kr
Etikettering2,4 kr
Frakt till Sverige inkl försäkring3,7 kr
Transporter Palestina/Israel4,4 kr
Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina0,9 kr
Emballage0,6 kr
Administrativa kostnader PARC21,6 kr
Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige1,75 kr
Transporter inom Sverige2,15 kr
Jord & Frihets omkostnader, administration7 kr
Totalt115,16 kr
Moms 12%13,82 kr
Totalt inkl moms130,00 kr