Rapport från Västbanken

PARC och Al Reef, det vill säga det företag PARC skapat för att marknadsföra och sälja de palestinska böndernas produkter, är två av de samarbetspartners Jord och Frihet har på Västbanken. Nedan följer en kort intervju som vi i Jord och Frihet gjorde med Saleem Abu Ghazaleh, ordförande i Fair Tradeavdelningen hos PARC, vid vårt besök i Ramallah hösten 2015.
– Genom kooperativen hjälper vi till att skapa ett bra samhälle, säger Saleem när vi träffar honom i Al Reefs lokaler i Ramallah i oktober 2015.

12916262_1092302940832961_4970158855262508295_oSaleem Abu Ghazaleh, PARC.

– Folk är delade i religiösa och politiska läger, men genom kooperativen utvecklas de i ett ekonomiskt sammanhang som främjar dem. På det sättet tror vi att vi kan hjälpa till att överbrygga skillnader mellan människor. Vi kan inte heller arbeta och utveckla vårt ekologisk arbete utan att arbeta med kooperativ, det går inte.
– Direkt efter olivskörden har vi ett stort möte: PARC, Al Reef, PFU och en union för de kooperativ vi arbetar med, The Union of Cooperatives in Palestine. Efter det mötet gör vi en sammanslagning av alla våra beställningar. Vi informerar bönderna om hur stora våra beställningar är och att de kan exportera den mängden, omräknat i en procentsats för de olika kooperativen. Om den mängd olja bönderna i kooperativen producerat inte räcker till ber vi andra bönder, som inte är anslutna till våra kooperativ, att sälja. Men i första hand tar vi in från våra kooperativ.

Vi blir visade Al Reefs kontrollsystem ser ut, hur Al Reef kan lokalisera oljan ned till varje enskild olivbonde, och hur stor mängd de olika utländska köparna beställt. Vi frågar hur utvecklingen av den ekologiska produktionen och exporten ser ut och Mohammad Hmidat, kvalitetsansvarig på Al Reef, som just anlänt till kontoret, visar siffrorna.
– 2014 utgjorde de ekologiska beställningarna sextio procent, säger Mohammad.
Saleem säger att PARC nu arbetar med ytterligare två ekologiska kooperativ. Han berättar också att bönderna får mer betalt för den ekologiska oljan, men att PARC och Al Reef också har ideologiska motiv bakom den ekologiska produktionen
– Bönderna börjar förstå att det är bra med ekologiskt, säger Saleem. De kan se en stor nytta med det nu. I och för sig odlade de flesta i princip giftfritt tidigare, men de hade inte möjlighet att bli certifierade. Vi har lagt ned ett stort arbete på det.
– Vår roll i PARC är kanske att inspirera till den utvecklingen, fortsätter han. Fair Trade däremot… För mig spelar det nästan ingen roll, själva märkningen alltså. Vi har ändå arbetat efter de principerna i många år. För oss handlar allt vårt arbete om att hjälpa bönderna, att ge småbönder bättre möjligheter. Men å andra sidan blir de forum där Fair Trade diskuteras ett sätt för oss att möta andra, ett sätt att diskutera de här frågorna.

Saleem berättar om hur arbetet med olivoljan började för hans del.
– Jag köpte en tank och ställde den i en lokal jag hyrt i Al Ram och så köpte jag in olja från bönderna. Jag var frivilligarbetare på den tiden, åkte runt och köpte in olja i små plastdunkar och jag klippte etiketter av baksidorna på kartongbitar och skrev: ”Den här oljan kommer från den och den bonden”… Nu har vi laptops och anställda, vi har kvalitetsutvecklare och en femårsplan, den första någonsin för palstinsk olivolja!
Saleem visar ett tjockt häfte med texten: ”The National Starategy.”
– Vi i Al Reef får inga pengar från PARC utan är helt självgående nu. Vi har femton anställda på heltid och dessutom säsongsanställda. Får vi ett överskott plöjer vi in det i vår verksamhet. Vi kanske kan göra lite reklam, som en film eller en broschyr eller liknande.
– När jag började här kom jag direkt från fängelset. Allt mitt vuxna arbete har jag gjort här kan man säga.

12890881_1092302837499638_4416657045523634962_o
Mohammad Hmidat, vid förevisning av en couscousfabrik i Jeriko som drivs av ett kvinnokooperativ.

PARC=Palestinian Agricultural Relief Committees är en av Palestinas största ickestatliga, enskilda organisationer. Ursprungligen utvecklades PARC ur den frivilligrörelse som var stark i Palestina vid slutet av 1970-talet. Vid tidigt 1980-tal var PARC:s arbete erkänt i hela området som en viktig del i motståndet mot Israels ockupation och i stärkandet av det palestinska jordbruket. 1983 blev PARC officiellt en organisation vars uttalade mål var att bidra till att ”skydda palestinsk mark från konfiskering genom att plantera på och bruka obrukade områden och förse utsatta palestinska bönder med rådgivning och utvecklingsstöd”. Från slutet av 1980-talet och fram till i dag har PARC genomgått olika utvecklingsfaser och byggt upp organisationens kapacitet.

Al Reef=Det kommersiella bolag PARC skapade 1993. Al Reef ägs till 100 procent av PARC och skapades i ett försök att marknadsföra palestinska jordbruksprodukter. Al Reefs vision är att skapa en ”hållbar utveckling för Palestinas lantliga områden”. Företaget producerar, gör reklam för och marknadsför olika sorters olivolja, dadlar, mandlar, couscous, kryddor, olivoljetvål och färska grönsaker. Målet är att stärka organiseringen av bonde- och kvinnokooperativ för att förbättra deras sociala och ekonomiska situation.

PFU=Palestinian Farmers Union. PFU är en ickestatlig, enskild organisation som ger teknisk och organisatorisk hjälp åt palestinska bönder. Målet är att stärka bönderna och försvara deras rättigheter. PFU består av av 14 lokala grupper, 11 på Västbanken och 3 i Gaza.