Replant Palestine!

Insamlingen till projektet Replant Palestine, som vi uppmanade våra kunder att stödja, har snart fått in tillräckligt mycket pengar för att kunna starta trädplanteringen enligt den tidsplan de har, det vill säga januari 2012. Efter gensvaret från er beslutade vi i Jord och Frihet oss för att bidra med 140 träd. Det betyder att vi i föreningen, tillsammans med er, stöttar Peplant Palestine med närmare 200 träd.

I skrivande stund, 12 december 2011, saknas bara drygt 25 träd för att våra kamrater i samhället N’ilin ska kunna påbörja återplanteringen av de 1 100 träd som förstörts av murbygget i det området. Vi återkommer med rapporter om hur projektet fortskrider så snart vi vet mer.

Ni kan också själva se hur det går om ni går in på: http://replantpalestine.org/