Mörk baksida av olivskörden

I slutet av november publicerade den palestinska NGO:n Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC, sin månadsrapport för oktober. I rapporten summerar organisationen bland annat den mörka baksidan av Palestinas olivskörd 2011. Rapporten tar upp alla de 51 attacker mot olivodlingar som genomförts i 37 byar på Västbanken mellan den 1 och 31 oktober. Ekonomiskt beräknas attackerna under den här perioden utgöra en total förlust för palestinierna på 156 000 US dollar. I Nablus, där bosättare varit extremt aktiva i år, har attackerna drabbat 53 procent av bönderna, i Salfit 16 procent, i Tulkarem 11 procent, i Ramallah och Betlehem 5,5 procent, i Jenin och Hebron 3,5 procent och i Qualkilya har 2,2 procent av bönderna drabbats. 

Under perioden genomfördes 38 attacker av bosättare och 13 attacker av israeliska soldater. Totalt förstördes 2 602 olivträd, vilket är lika med 84 träd om dagen eller 3,5 träd i timmen. Den högsta procentuella förstörelsen drabbade Salfit som förlorade sammanlagt 1 340 träd. PARC:s lista på förstörelse omfattar bränder, nedhuggning och uppryckning av olivträd med rötterna. Rapporten visar vidare att 13 bönder skadats i bosättarattacker vid olivskörden i oktober. Alla skadade var från trakterna av Nablus.

Organisationen Oxfam beräknar att cirka 7 500 olivträd totalt har förstörts under 2011 och att det sammanlagda värdet av de förstörda träden uppgår till 550 000 US dollar. Enligt försiktiga beräkningar har runt 800 000 olivträd förstörts på Västbanken sedan Israels ockupation 1967.

Enligt det palestinska jordbruksministeriet väntas årets olivskörd, som inleddes i början av oktober, bli mindre än vanligt. Ministeriet har beräknat att mängden producerad olivolja kommer att nå upp till cirka 12 000 ton, vilket är 47 procent av förra årets skörd. Enligt ministeriet är 40 000 dunum mark (1 dunum=1 000 kvadratmeter) islolerade på grund av Israels murbygge, vilket gör att bönderna inte kan nå sina marker i tid. Särskilt inte de marker som ligger nära, eller i anslutning till israeliska bosättningar. Förutom den israeliska annekteringspolitiken och bosättarattacker beror årets relativt låga skörd på uteblivit regn under början av året, en miskning med 27 procent i jämförelse med 2010. Hälften av regnet föll i januari och februari vilket inte passar olivträden som behöver regn utspritt under en längre period. Skörden i år är dock inte lika katastrofal som 2009 då bara 5 000 ton olivolja producerades, vilket ledde till att Palestina för första gången på 30 år tvingades importera olja för att klara de lokala behoven. I år har PARC förklarat att de har gott hopp om att olivoljan ska räcka både till de egna behoven och export till olika solidaritetsorganisationer och rättvisa handelsgrupper runt om i världen. En export som blivit mycket viktig för det palestinska samhället.

Per Erixon