Stöduttalande till Ship to Gaza

Vi i föreningen Jord & Frihet vill ge våra varmaste lyckönskningar till kamraterna i Ship to Gaza som just nu påbörjat den sista delen av sin resa till Gazaremsan i Palestina. Gaza, den lilla bit mark vid Medelhavet  som är ett av Palestinas mest utsatta områden, totalt avskärmad av israelisk militär sedan åratal. Här pågår just nu ett av de grövsta humanitära övergreppen mot ett folk, helt i strid med all folkrätt.
 
Vi är stolta över att våra kamrater gjort det omöjliga: fått ihop medel att förvärva ett fartyg, organisera insamlingen av byggmaterial, skolböcker, medicin, virke och annat nödvändigt som palestinierna i Gaza behöver. Vi vet att Ship to Gaza redan lyckats eftersom projektet än en gång fört upp frågan om den orättfärdiga behandlingen av civilbefolkningen i området på dagordningen i Sverige och i andra länder.
 
Hur utgången av seglatsen än blir är det en seger: Ship to Gaza har visat att vi inte glömmer de palestinier som är instängda i vad som kallats världens största fängelse. Ship to Gaza har påvisat det orättvisa och omänskliga i att kollektivt bestraffa en hel befolkning, och att tusentals människor i Europa och andra delar av världen är beredda att solidarisera sig med dem.
I solidaritet
Jord & Frihet