Vi fortsätter stödet till Gaza!

I början av januari fick vi ett upprop från P.A.R.C. (Palestinian Agricultural Relief Committee). I uppropet berättade de att de, tillsammans med ett tiotal andra civila organisationer i Palestina, startat en blixtkampanj för Gazas befolkning och bad om stöd till förnödenhetspaket. Varje paket kostar 50 euro (cirka 550 kronor) och innehåller bland annat mjölkpulver, bönor, sardiner, kex, ljus och hygienartiklar.

P.A.R.C. samordnar leveranserna med FN-organet UNRWA och Röda Korset, som är några av de få organisationer som kommer in i Gaza. Sedan den 9 januari har vi skickat ned mer än 120 000 kronor, insamlat bland vänner, kamrater, släktingar och solidariskt inställda medborgare. På grund av de enorma behoven fortsätter vi insamlingen ytterligare ett par veckor. 

Bidrag kan sättas in på Jord och Frihets Plusgirokonto 87 38 97-3. Märk inbetalningen ”Gaza”.

Jord och Frihet