Jord & Frihets resor till Palestina

Hösten 2007 gjorde vi i Jord och Frihet vår första resa till Palestina. Under ett par intensiva veckor i november besökte vi bönder, kooperativ och företrädare för bondeorganisationen PFU, främst i de norra delarna av Västbanken, där oljan vi säljer produceras. Vi träffade lokala, regionala och centrala delar av PFU i Tulkarem, Jayyous, Salfit och Ramallah. Vi träffade enskilda bönder och hela byar och samhällen som drabbats hårt av apartheidmuren, jordbruksspärrrar eller bosättarvåld och vi fick med egna ögon se den verklighet som hela det palestinska folket lever under. Men vi fick också ta del av den enorma generositet och nyfikenhet som folket i Palestina visar sina besökare och vänner. Resan 2007 fokuserade vi till stor del på att samla så mycket information som möjligt om det palestinska jordbruket, om böndernas situation, om PFU och dess arbete och om den olivolja som produceras i regionen.

Hösten 2008 gjorde vi en ny resa till Palestina. Den här gången deltog vi i den årligt återkommande ”Olivskördekampanjen”. Kampanjen samlar stora delar av det palestinska folket och dess organisationer i syfte att underlätta den viktiga skörden. Med tanke på att olivträdet är själva symbolen för Palestina är det dessutom en flera veckor lång lovsång till landet och jorden. Från Hebron i söder till Jenin i norr går barn, ungdomar, vuxna och gamla ut för att plocka oliver under några intensiva höstveckor. Volontärer i alla åldrar från i stort sett hela världen sluter upp för att under några timmar, dagar eller veckor visa sin solidaritet genom att delta i skörden eller i vakthållning och rapportering av övergrepp. Under olivskörden intensifierar bosättare och militär sina trakasserier av palestinierna och den praktiskt inriktade solidariteten betyder mycket för byar och enskilda familjer på Västbanken. 2008 års olivskörd avslutades officiellt strax innan 15 november och storleken på skörden och priset på olivoljan började diskuteras mellan kooperativen och bondeorganisationerna. Trots att årets skörd blev mindre än förväntat började olja från Västbanken skepppas ut över världen nästan omedelbart.

p1010667