Kategoriarkiv: Palestina

Här samlar vi information om vår Palestinska olivolja.

Fängslad, än en gång, för att ha protesterat mot Israels koloniala styre

I dag väljer vi att publicera en text av Jonathan Pollak, en israelisk aktivist som under många år varit engagerad i kampen mot Israels ockupationspolitik och koloniala styre. Artikeln publicerades i tidningen Ha’aretz den 7 januari 2020, dagen efter Jonathan Pollak gripits vid sin arbetsplats i Tel Aviv för att ha deltagit i protester på Västbanken. 

Ytterst få israeler ställer villkorslöst på ”andra sidan” i solidaritet med det palestinska folket. Jonathan är en av dem. Därför publicerar vi den här texten, som vi översatt från engelska.

Samtidigt är vi, precis som Jonathan, naturligtvis medvetna om att de israeliska medborgare som kämpar mot Israels ockupation av Palestina, mot den illegala apartheidmuren och mot belägringen av Gaza, blir behandlade på ett helt annat sätt än palestinier i samma situation. 

Det sitter tusentals palestinier – vuxna, tonåringar och barn – i israeliska fängelser, de flesta av dem under fruktansvärda förhållanden, och många av dem utan specificerade anklagelser och utan rättegång eller möjlighet till rättvisa. Ett aktuellt exempel är palestiniern Ahmed Zahran, som under sina 42 år har spenderat mer än 15 i israeliska fängelser. Senast greps han i mars 2019 och har sedan dess suttit i ”administrativt förvar” i militärt fängelse. I dagarna avslutade han en hungerstrejk som pågått i 113 dygn, som en protest mot det administrativa förvaret. Via sin familj delade han detta uttalande: 

”Jag kommer inte att underkasta mig ockupationen. Jag kommer inte att vara tyst inför detta brott. Jag höjer min röst. Om den tystas talar jag med mina ögon och med mitt hjärta. När jag konfronterar detta brott med min tomma mage och min smala kropp, är det mitt samvete som talar till alla människor i världen som älskar frihet. Jag vet att jag, mina fyra barn, min fru, mina nära och min storfamilj inte är ensamma. Vid vår sida finns alla frihetsälskande människor i världen, och därför kommer denna kamp att fortsätta tills vi segrar. ”

Jonathan Pollak vid sin förra rättegång 2010 när han dömdes till tre månaders fängelse för att ha deltagit i protester. Foto: Oren Ziv, Activestills.org

Fängslad, än en gång, för att ha protesterat mot Israels koloniala styre.

       Av Jonathan Pollak 2020.01.07

Just nu är jag inspärrad i ett israeliskt fängelse efter att ha vägrat infinna mig till, eller överhuvudtaget medverka i, den rättegång där jag och två andra åtalades för att ha deltagit i palestinska protester på Västbanken mot Israels koloniala styre. Eftersom jag är israelisk medborgare hålls rättegången i mitt fall i en israelisk domstol i Jerusalem istället för i den militära domstol där palestinier blir ställda inför rätta.

Det har gått nästan nio år sedan jag sist blev inspärrad i mer än ett par dagar. Mycket har förändrats sedan dess. Politiskt sett uppvisar dagens verklighet inga som helst likheter med den som rådde för ett årtionde sedan, och inga av dessa förändringar har varit till det bättre.

Ur politisk synvinkel förefaller omvärlden ha tappat mycket av sitt tidigare intresse för den palestinska befrielsekampen, vilket har placerat Israel på en historiskt hög nivå vad det gäller politiskt inflytande. Jag kan inte förmå mig att dryfta de djupgående förändringar som skett i det israeliska samhället eller ens dess uttalade dragning åt höger. Den israeliska vänstern är långt mer lämpad för uppgiften eftersom den håller sitt land kärt och känner en tillhörighet som jag inte kan känna och inte heller vill känna.

Själv är jag äldre, tröttare och inte i lika god form som förr. Naturligtvis är det pris som jag har betalat för mitt deltagande i kampen bara en bråkdel av det som de palestinska kamraterna har fått betala, men jag kan inte förneka att det subjektivt sett känns tungt: från de fysiska skadorna, somliga bestående, till den sporadiska uppgivenheten och känslan av hjälplöshet, samt den förlamande närvaron av förlust och död – hela den inverkan som detta har på min vardag. Ändå är det som om ju mer saker förändras, desto mer förblir allt detsamma. Nu som då framstår en fängelsevistelse som ett rimligare alternativ än varje annan möjlighet som står till buds.

De juridiska felslut som genomsyrar åtalet mot oss är inte särskilt viktiga i sammanhanget. Trots att man nog kan utgå ifrån att rättsprocessen, om jag hade valt att delta i den, troligtvis hade resulterat i att jag blev frikänd, vilar min vägran att erkänna rättens legitimitet på följande två huvudpunkter:

Den första är att mina palestinska kamrater inte får åtnjuta lyxen av att bli åtalade under de relativt drägliga omständigheter som kännetecknar de israeliska domstolarna. Istället utsätts de för den parodi på juridisk rättvisa som råder i de militära domstolarna. Till skillnad från mig ges palestinierna ingen möjlighet att vägra infinna sig till domstolen eftersom de allra flesta hålls häktade hela tiden som rättegången pågår.

Dessutom är de straff som hotar palestinierna långt hårdare än dem som specificeras i israelisk lag. Även i det här fallet är det pris som jag troligtvis kommer att få betala avsevärt lägre än mina kamraters, trots min vägran att erkänna domstolen som legitim.

Den andra, mer fundamentala anledningen till att vägra samarbeta, är att alla israeliska domstolar, vare sig de är militärdomstolar eller inte, saknar varje befogenhet att besluta i ärenden som rör motståndet mot det israeliska kolonialväldet, en hybridregim som å ena sidan utövar en förvanskad demokrati byggd på rasåtskillnad på sitt eget territorium, och en regelrätt militärdiktatur i de ockuperade områdena.

Nu när de konfronteras med denna ofantliga högervridning i israelisk politik är den krympande sionistiska vänstern – som förr utgjorde den dominerande eliten i landet – fullt upptagen med att beklaga demokratins förfall i Israel. Men vilken demokrati är det de vill försvara? Den som har tillskansat sig de palestinska medborgarnas mark och rättigheter? Den som, i bästa fall, betraktar dessa palestinier som andra klassens medborgare? Eller kanske den demokrati som styr över Gazaremsan genom en illvillig belägring samtidigt som den styr genom en militärdiktatur på Västbanken?

Trots det uppenbara i den israeliska regimens karaktär så är inte den israeliska vänstern beredd att ifrågasätta de grundläggande premisserna i den interna israeliska diskursen och medge att Israel helt enkelt inte är någon demokrati. Har aldrig varit det heller.

Om de ska delta i kampen mot Israels apartheid måste det fåtal judiska medborgare i Israel som är villiga att göra det först erkänna att de är överpriviligierade och bli beredda att betala priset som det innebär att avsäga sig dessa privilegier. Ett öppet uppror mot regimen har pågått i årtionden, lett av den palestinska motståndsrörelsen.

Priset som de inblandade har fått betala är oerhört. De judiska medborgarna i Israel måste ta sig över på andra sidan och börja gå i deras fotspår.

Om du vill skicka stöd-och solidaritetsbrev till Jonathan kan dessa skickas till mejladressen: snitz@abgt.org

Olivoljekooperativ och nytänkande i Palestina

I Palestina är olivskörden snart avslutad. Och trots bosättarattacker med nedbrända olivlundar, misshandel och trakasserier finns det ljuspunkter i mörkret: Årets olivskörd ser ut att bli stor, och bönderna på Västbanken hittar nya sätt att både förbättra sina skördar och ta hand om jorden.

– År 2002 startade vi ett olivoljekooperativ här i byn, säger Baker Hamad, ordförande i Farkah olive oil cooperative. Då var vi nio bönder, i dag är vi arton!
Vi sitter på gården utanför Bakers hus i byn Farkah, i Salfit på Västbanken. Kvällen är ljum och svart. De franska olivplockarvolontärerna som bor i några av gästrummen hos Baker har försvunnit in för att skriva rapporter hem, och kvinnorna och barnen i Bakers stora familj har dragit sig tillbaka.

Innan vi startade kooperativet hade vi ofta mycket olja, men vi fick ett lågt pris för den, säger Baker. Vi sålde den för sex-sju shekel per kilo. Då började vi fundera över hur vi skulle kunna förändra situationen.

– Vi pratade med PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees), och PFU (Palestinian Farmers Union) och de sa att vi kunde hjälpa oss själva genom kooperativet. Att vi kunde utbilda oss och skapa bättre förhållanden för oss själva. De sa också att de kunde hjälpa oss om vi ville slå in på den vägen. Det var då vi började lära oss om ekologisk odling.

PARC, en av Palestinas största ickestatliga organisationer, har sedan grundandet 1983 arbetat för att utveckla det palestinska jordbruket och stötta bönderna. Bland mycket annat har de uppmuntrat bildandet av kooperativ och utvecklat arbetet med ekologisk odling. Nu, berättar Baker, lagras till exempel inte oliverna i plastsäckar längre, eftersom oliverna värms upp av plasten vilket försämrar kvalitén på oljan. Och oliverna pressas för det mesta samma dag som de skördas, i den press som kooperativet i Farkah köpt in tillsammans med två andra kooperativ i regionen. 2007 blev kooperativet i Farkah ekologiskt certifierat. Något Baker Hamad är mycket stolt över.

– I och med bildandet av kooperativet ändrades våra liv, säger han. Vi slutade använda kemikalier och vi lärde oss att ta hand om våra olivträd och markerna runt dem.
Baker berättar att även andra grödor i byn börjat odlas ekologiskt, som ett resultat av den utbildning bönderna i kooperativet fått.

– Vi äter bättre mat nu över huvud taget, säger han. Vi får bra olja själva och vi kan, genom det företag PARC skapat för export, sälja bra olja till solidaritetsorganisationer i en massa olika länder! Dessutom har jag sett att vi fått jämnare skördar.
Förutom ordförande i olivoljekooperativet är Baker Hamad även samordnare för en del av de grupper med volontärer som varje år kommer till Palestina för att delta i olivskörden. Och han är en av initiativtagarna till – och eldsjälarna i – det agroekologiska jordbruksprojekt som etablerades i Farkah 2014.

På eftermiddagen nästa dag visar Baker stolt runt oss på demonstrationsprojektet Farkah agro ecological demonstration farm. Ett projekt som finansierats av bland andra en schweizisk olivoljekampanj och ingår i ett världsomspännande nätverk för ekobyar. På en bergssluttning i utkanten av Farkah har bybor och volontärer anlagt murar, odlingsbäddar, komposter och väl uttänkta bevattningssystem. En traditionell ugn för brödbakning – en taboon – har murats upp, och enkla biotoaletter har byggts. I nederkanten av området har rader av målade bildäck placerats ut för odling av potatis. Dels är det återvinning av däcken så vi slipper bränna dem, säger Baker. Och dels är det bra för odling av potatis eftersom eftersom det blir varmt där inne.

Vid en vacker liten utsiktsplats – ”en plats för meditation och eftertanke”, som Baker uttrycker saken – berättar han om sin dröm som är på väg att gå i uppfyllelse: En blomstrande permakulturanläggning med grönsaker och örter, fruktträd, blommor, biodling, förvaring av grönsaker och sovplatser för gäster.

– Hit kan internationella gäster komma, och hit kan bönderna komma för att lära sig nya saker, säger Baker och blickar ut över byn på andra sidan dalgången. Bönder kan ofta vara konservativa och traditionella; de gör som de alltid har gjort. Ska de ändra sig så kanske det inte räcker med att verbalt förklara saker för dem, de måste kunna se att det fungerar i praktiken också. Det kommer de att kunna göra på den här platsen!

Per Erixon


Fakta Salfit:
• Salfit är en stad och ett distrikt på Västbanken, norr om Jerusalem.
• I distriktet Salfit finns 18 palestinska byar och städer och 23 bosättarkolonier.
• Västbankens största bosättning, Ariel, med 30 000 invånare, är belägen i Salfit. En koloni som fortsätter att expandera, med bland annat nya industriprojekt under konstruktion.
• Huvudnäringen för palestinierna i Salfit är jordbruk, men området har förlorat mycket mark på grund av apartheidmurens konstruktion och sträckning och på grund av nya bosättarkolonier.

Olivoljan – dit går pengarna

När du köper en flaska olivolja går mer än hälften av pengarna direkt till olivoljekooperativen som producerat oljan. Det betyder att vi med årets import av olivolja på 7344 flaskor ser till att kring 426 000 kronor landar hos olivoljebönderna och deras familjer.

Tack vare att Jord & Frihet är en ideell förening där ingen tar ut lön kan vi hålla nere omkostnaderna så mycket det går. Se hela nedbrytningen av kostnaderna per flaska nedan.

Betalning för olja till producenterna58,00 kr
Glasflaska, kapsyler6,12 kr
Tappning och lastning5,44 kr
Etikettering2,33 kr
Frakt till Sverige inkl försäkring3,63 kr
Transporter Palestina/Israel0,72 kr
Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina0,86 kr
Emballage0,57 kr
Administrativa kostnader PARC14,80 kr
Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige1,71 kr
Transporter inom Sverige2,00 kr
Jord & Frihets omkostnader, administration6,50 kr
Totalt102,68 kr
Moms 12%12,32 kr
Totalt inkl moms115,00 kr

28 rullstolar till behövande i Gaza

För ett år sedan inledde palestinier i Gaza The Great March of Return för att uppmärksamma världen på att de sedan 1948 vräkts och fördrivits från sina hem.

Demonstrationerna vid den israeliska illegala gränsen ledde till att mer än 175 palestinier dödades av Israelisk militär. Mer än 18 000 palestinier skadades, varav 3540 barn. Många av de skadade har fått men för livet, såsom förlamningar och amputationer. En stor del av skadorna uppstod då Israeliska militär pricksköt på palestinier på andra sidan gränsen.
Vår palestinska partner PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) startade en kampanj för att köpa in rullstolar till några av de som skadats, som saknar ekonomiska medel för att själva köpa rullstolar. Jord och Frihet var en av de organisationer som internationellt deltog i kampanjen, och tillsammans med givare samlade vi in ca 50 000 kr som skickats till Palestina.

Kampanjen ledde i slutändan till att 28 elektriska rullstolar köpts in. Med hjälp av Al Wafa Specialized Hospital och Palestinian Medical Relief Society har behövande utsetts som fått rullstolarna. Hela processen är transparent och vi berättar gärna mer om någon vill veta mer.

Tasneem Mohammed Al-Ajouri och Islam Adel Mustafa Al-Dali på bilderna är två av de som fått rullstolar genom kampanjen.

Jord & Frihet vill tacka alla som bidrog och kommer fortsätta stödja palestiniernas kamp för frihet och rättvisa.

Olivoljan i hamn!

I början av mars ankom äntligen vår container med varor från Palestina!
Nu är oljan skickad till våra distributörer i Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå. Flera av de butiker som säljer våra varor har också fått sina beställningar. Här finns en uppdaterad lista

För er som vill göra beställningar av olivolja på mer än 6 flaskor olja är ni välkomna att göra era beställningar direkt här på vår hemsida. För er som redan beställt, kommer vi höra av oss med mer information. Priset för en flaska olja är i år 115 kr. 

Ny etikett 2019!

Årets leverans av olja är av kvalitén virgin, detta på grund av ett sällsynt dåligt år för olivbönderna. För er som är trogna kunder så vet ni att vi ibland väljer att importera olivolja som formellt inte uppnår de tekniska kraven för att klassificeras som extra virgin. För att olja ska kunna klassas som extra virgin krävs en syrehalt på maximalt 0,8 %. För virgin olja ska syrenivån vara maximalt 2 %. Den olja vi nu säljer ligger nära nivåerna för extra virgin, men har av producenterna klassats som virgin för att vara på den säkra sidan. Svensk tull gör inga tester av syrenivåer, men i olivoljeproducerade länder är kraven av konkurrensskäl stenhårda. Vi har gjort egna smaktester och är nöjda med kvalitén, och tror att ni inte kommer känna någon skillnad i smaken. Som vanligt finns det en pepprig eftersmak. 

Vi har som tidigare år även importerat dunkar med olivolja, olivtvålar, mandel, maftoul, dadlar och zaatar. Det mesta är tyvärr redan förbokat! Vi har begränsade möjligheter att köpa in större kvantiteter av de här varorna men hoppas kunna öka mängden för varje år. För er som vill beställa dessa varor så kommer vi gå ut i god tid inför nästa års leverans. 

Vi vill också påminna om att vi är en ideell förening, där ingen tar ut lön för sitt arbete. Detta gör vi för att kunna erbjuda varorna till så låga priser som möjligt och maximera utfallet till de palestinska bönder som producerar oljan. Att vi arbetar ideellt betyder att vi gör vårt arbete när vi har möjlighet, på de villkor som funkar med våra övriga åtaganden. Om du vill bidra genom att bli en av de som säljer oljan vidare, hör gärna av dig via mail till info@jordfrihet.org.

Rullstolar till Gaza!

Efter en förfrågan från våra olivoljepartners på Västbanken, Al Reef Fair Trade الريف للتجارة العادلة (en del av PARC), har Jord & Frihet beslutat att stödja projektet Gaza Campaign. Målet är att samla in pengar till 100 elektriska rullstolar som ska distribueras bland de personer som skadats i ryggraden eller förlorat sina ben efter att ha blivit skjutna av israeliska krypskyttar under demonstrationerna The Great March of Return i Gaza (30 mars-15 maj 2018).

En elrullstol kostar mellan 15 000 och 20 000 svenska kronor. Jord & Frihet har beslutat att bidra med 15 000 kronor.

Ge ditt ekonomiska stöd genom att sätta in ert bidrag på:
Jord och Frihets Plusgirokonto 31 76 35-1 eller Swisha Jord & Frihet: 123 143 0875. Märk inbetalningen ”Gaza Campaign”.

Vi samlar in pengar fram till den 31 juli 2018. När kampanjen avslutats för vi över de insamlade medlen till vår partner PARC, en av Palestinas största och mest väletablerade NGOs. Dela gärna detta inlägg för att sprida kampanjen vidare!

Vi forsätter kontinuerligt att sälja palestinsk olivolja – mot ockupationen, för friheten!

#TheGreatMarchOfReturn

Uppdatering maj 2018

Hej alla olivolje- och Palestinavänner! Årets sändning av olivolja är här sedan ett par månader. I år finns det bara extra virginolja, men precis som de senaste åren är all olja vi importerar ekologiskt certifierad. Förutom olja tog vi hem maftoul (palestinsk couscous), dadlar, mandel och tvål. Mandeln och dadlarna är slut redan och vi har bara ett fåtal påsar maftoul kvar. Mejla gärna en förfrågan om tillgång på din ort innan du/ni beställer. Vad vi har i lager just nu är 75-centiliters olivoljeflaskor, tvål från Nablus och otryckta T-shirts av ekologisk bomull, producerade i en textilfabrik på Västbanken.

I oktober 2017 gjorde Jord & Frihet en resa till Västbanken där vi bland annat träffade våra samarbetspartners i Al Reef/PARC. Vi besökte också medlemmar i ett av de bondekooperativ vi köper olja av i Salfitregionen, intervjuade kvinnliga medlemmar i det maftoulkooperativ vi samarbetar med i Jeriko och plockade oliver i Al Khalil (Hebron). Förutom att stärka kontakten med våra partners och lära oss mer om frågor som rör de produkter vi köper och situationen i stort i Palestina, ledde besöket till att vi nu har en ny medlem i Köpenhamn som tar hand om försäljningen där, och att vi har påbörjat försäljning i Norge.

Vill ni vara säkra på att ha olja under sommaren och hösten 2018 beställer ni bäst via formuläret på vår hemsida www.jordfrihet.org. Minsta mängd är 6 flaskor, men för att underlätta vårt arbete ser vi gärna att ni beställer en hel låda om 12 flaskor. Vill ni köpa mindre mängder än 6 flaskor hänvisar vi till de butiker som saluför vår olja. Bland dem finns de flesta Emmausbutiker i landet, Bokhandeln Info, Gryningen och ReOrient i Stockholm, Fram, Röda Stjärnan och Ekobeställarna i Göteborg, Ekolivs i Malmö, Alternativboden Lykten i Gävle, Emmaus på Åland, Bokkaféet i Åbo, Spidsroden, Sabotören och Internationalt Forum i Köpenhamn och många fler. På vår hemsida listar vi de flesta butiker där oljan säljs. Säljer ni olja och inte finns listade bland våra återförsäljare på hemsidan kan ni mejla oss på: info@jordfrihet.org så ska vi försöka lägga in er bland försäljningsställena.

I höst, innan vi skickar iväg vår nästa beställning till Västbanken, går vi ut med ett nyhetsbrev till alla de kunder vi har e-postadress till. Där kan ni se vad vi har möjlighet att ta hem, och ni kan i lugn och ro fundera över era behov och vad ni vill ha, och sen göra en beställning inför nästa år. Palestina behöver vårt aktiva stöd mer än någonsin!

Jord & Frihet, maj 2018

Uppdatering inför 2018

Vintern 2017 slog vi i Jord & Frihet, ideell förening, ett nytt rekord igen: Vi ökade återigen vår import och tog hem den största sändning palestinsk olivolja någonsin sedan vi startade vår verksamhet för tretton år sedan! I mars fick vi hem nästan 7000 flaskor ekologisk, extra virgin- och ekologisk virginolja a 75 cl, och cirka 70 stycken 5-litersdunkar med samma produkt. Vi köpte även maftoul, eller ”palestinsk couscous” som det kallas ibland, en hantverksmässigt tillverkad veteprodukt från ett kvinnokooperativ i Jeriko, kryddblandningen za’atar, och några kartonger mandel från Jenin. Samt, som alla andra år, tvål från en av Nablus äldsta tvålfabriker, och Kuffeyias, eller Palestinasjalar, från den enda fabriken på Västbanken med sådan tillverkning.

Nu, i början av november, har vi nästan sålt slut på all den oljan. I Stockholm har vi bara ett par hundra flaskor kvar, i Göteborg och Malmö finns det fortfarande mindre mängder. Vill ni vara säkra på att ha olja under senhösten och vintern och vill köpa den direkt av oss beställer ni bäst via formuläret på vår hemsida www.jordfrihet.org. Minsta mängd om ni köper direkt är 6 flaskor, men för att underlätta vårt arbete ser vi helst att ni beställer en hel låda a 12 flaskor. I Stockholm har vi även en hel del maftoul och tvål kvar, samt sjalar, som vi försöker se till att ha i lager hela tiden.

Naturligtvis kan ni fortfarande köpa olja i de butiker som saluför den: De flesta Emmausbutiker i landet, Bokhandeln Info, Gryningen och ReOrient i Stockholm, Fram, Röda Stjärnan med flera i Göteborg, Ekolivs i Malmö, Alternativboden Lyktan i Gävle, Emmaus på Åland, bokaféet i Åbo, vinbaren Sabotören i Köpenhamn och många fler. På vår hemsida listar vi alla butiker där oljan säljs. Säljer ni vår olja och inte finns med på listan, eller undrar över något annat, kan ni nå oss via vår mejladress: info@jordfrihet.org Vi säljer även en hel del olja via lokala Palestinagrupper i landet, via PGS centralt och via andra solidaritetsgrupper i Sverige, Danmark, Finland och på Åland.

Inom kort skickar vi ett mejl till våra samarbetspartners Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC, och deras företag Al Reef med vår nästa beställning. Vi betalar också ungefär hälften av vår beställning i förskott, i enlighet med de principer för rättvis och solidarisk handel som vi i föreningen arbetar efter. Nu i mitten av november avslutas olivskörden i Palestina och efter det träffar representanter för PARC/Al Reef företrädare för bondekooperativen och diskuterar mängd, kvalité och pris, och beslutar sedan hur mycket av oljan som kan exporteras och hur mycket som måste sparas för att täcka de lokala behoven. Kvalitén på den olja som ska exporteras kontrolleras noggrant i flera steg, både i egna och i fristående laboratorier. Med start tidigast i början av januari påbörjas så exporten av olivolja till köpare i främst Europa, USA och Japan, och någon gång tidigast från början av februari till senast slutet av april är oljan på plats i Sverige.

Vi har räknat ut att vi under de snart tretton år vi hållit på med import och försäljning av palestinsk olivolja har sålt över 50 000 flaskor. En handel som inneburit att vi skickat ned mer än två och en halv miljon svenska kronor till de palestinska bönderna för deras produkter. Det är ett arbete som vi är mycket stolta över, men vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till alla er som stödjer vår verksamhet genom att köpa och sprida information om den palestinska olivoljan. Tack ska ni ha! Den handel vi håller på med är ett mycket stort stöd för hela det palestinska civilsamhället.

Vill du hjälpa oss i vårt arbete är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss lättast och bäst genom att skicka ett mejl till info@jordfrihet.org Vårt arbete är helt ideellt och ibland hinner vi inte riktigt med allt vi vill. Särskilt i Malmö är våra medarbetare ganska ensam om att försörja den staden med olja. Är du intresserad kan det handla om att förvara några lådor olja hemma hos dig eller på din arbetsplats och hjälpa till med utlämning eller försäljning, att hjälpa oss att hitta nya försäljningsställen, göra reklam för oljan, ta med några lådor till de solidaritetsarrangemang som hålls vid olika tidpunkter, eller att påbörja försäljning i någon stad där vi ännu inte haft möjlighet att nå ut.

Jord & Frihet, november 2017

Olivträdsplantering till minne av Björn Pettersson

plants

När syndikalistkamraten, antifascisten och Palestinavännen Björn Pettersson alltför tidigt gick bort, sommaren 2016, fick vi i Jord & Frihet frågan om vi kunde hjälpa till med en insamling till minne av Björn och till stöd för Palestina. Vi tackade ja och insamlingen inbringade 15 000 kronor som vi i föreningen har skickat ned till våra samarbetspartners PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) i Palestina för plantering av olivträd.

I december distribuerade PARC stora olivträdsplantor till tre skolor i Jerusalemområdet: 30 plantor till Jaba’ High School för flickor, 90 plantor till Beit Ijza High School för flickor och 40 plantor till Beit Enan High School för flickor.

Valet av plantering på just skolor beslutades efter ett förslag från våra samarbetspartners. Tanken är dels att eleverna får möjlighet att stärka samhörigheten med jorden och med olivträden – den uråldriga symbolen för livet i Palestina – och dels att olivträdens frukter inom en inte alltför avlägsen framtid ska hjälpa de fattigare eleverna på skolorna att få en liten, extra inkomst. Eleverna vid de skolor där olivträden planterats kommer själva att kunna skörda oliverna och sälja dem till PARC för produktion av olivolja.

Vi i Jord & Frihet känner oss stolta över att ha fått möjlighet att delta i och vara med och utforma det här projektet till minne av Björn Pettersson. Vår förhoppning är att träden ska kunna växa sig stora i ett fritt Palestina.

Vi vill också önska alla våra kunder, vänner, bekanta och följare en God Jul och ett Gott Nytt År 2017. Eftersom våra lager i Stockholm, Göteborg och Malmö nu är helt tömda tar vi en liten paus men återkommer snart med information om när nästa sändning olivolja kan tänkas vara på ingång. Till nästa år har vi ökat mängden olja ytterligare lite grann. Våra partners på Västbanken är i skrivande stund ute bland kooperativen i byarna och registrerar mängden producerad olja, gör tester av kvalitén på den och diskuterar pris och behov.

Vi vill tacka alla er där ute: Ni som köper den olivolja vi importerar, ni som säljer den. Ni som hjälper oss att bära eller transportera lådor och sprider information om Jord och Frihets arbete. Som ni säkert redan vet är allt vårt arbete ideellt: under de tolv år vi jobbat med det här har ingen i föreningen fått lön eller arvode. Vi gör jobbet i solidaritet med det palestinska civilsamhället: med gräsrötterna, med bönderna och deras familjer och med alla andra som är beroende av inkomsterna från olivoljan. Mot ockupationen, för friheten!

/Jord & Frihet, december 2016

15327587_10208819785595414_1407349152_n

Uppdatering hösten 2016

Vintern 2016 tog vi i Jord & Frihet, ideell förening, hem den största sändning palestinsk olivolja någonsin sedan vi startade vår verksamhet för tolv år sedan: 6 600 flaskor ekologisk, extra virginolja a 75 cl och 32 stycken 5-litersdunkar med samma produkt. Som ett litet test beställde vi också drygt 100 påsar maftoul från ett kvinnokooperativ i Jeriko, en veteprodukt som också kallas ”palestinsk couscous”, men som snarare kokas som pasta och som för övrigt blivit mycket populär i just Italien.

Nu, i slutet av augusti, har vi nästan sålt slut på all den oljan, och även på den maftoul vi beställde hem. I Stockholm har vi bara ett par hundra flaskor kvar och i Göteborg är vårt lager i princip tömt för i år. I Malmö finns det fortfarande några hundra flaskor. Vill ni vara säkra på att ha olja i höst och vill köpa den direkt av oss beställer ni bäst via detta formulär . Minsta mängd om ni köper direkt är 6 flaskor, men för att underlätta vårt arbete ser vi helst att ni beställer en hel låda a 12 flaskor.

Naturligtvis kan ni fortfarande köpa olja i de butiker som saluför den: De flesta Emmausbutiker i landet, Kafe 44, Gryningen och ReOrient i Stockholm, Fram, Röda Stjärnan med flera i Göteborg, Ekolivs i Malmö, Alternativboden Lyktan i Gävle, Emmaus på Åland, bokaféet i Åbo, vinbaren Sabotören i Köpenhamn och många fler (se hela listan här). Vi säljer även en hel del olja via lokala Palestinagrupper i landet, via PGS centralt och via andra solidaritetsgrupper i Sverige, Danmark, Finland och på Åland.

Om en dryg månad skickar vi ett mejl till våra samarbetspartners Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC, och deras företag Al Reef med vår nästa beställning. Vi betalar också ungefär hälften av vår beställning i förskott, i enlighet med de principer för rättvis och solidarisk handel som vi i föreningen arbetar efter. I mitten av oktober påbörjas olivskörden och i november avslutas den. Efter det träffar representanter för PARC/Al Reef företrädare för bondekooperativen och diskuterar mängd, kvalité och pris och beslutar sedan hur mycket av oljan som kan exporteras och hur mycket som måste sparas för att täcka de lokala behoven. Kvalitén på den olja som ska exporteras kontrolleras noggrant i flera steg, både i egna och i fristående laboratorier. Med start tidigast i mitten av januari påbörjas så exporten av olivolja till köpare i främst Europa, USA och Japan, och någon gång tidigast från början av februari till senast slutet av april är oljan på plats i Sverige.

Kort film från vår resa till Palestina förra hösten

Vi har räknat ut att vi under de snart tolv år vi hållit på med import och försäljning av palestinsk olivolja har sålt närmare 50 000 flaskor. En handel som inneburit att vi skickat ned ungefär två och en halv miljon kronor till de palestinska bönderna för deras produkter. Det är ett arbete som vi är mycket stolta över, men vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort tack till alla er som stödjer vår verksamhet genom att köpa och sprida information om den palestinska olivoljan. Tack ska ni ha! Den handel vi håller på med är ett mycket stort stöd för hela det palestinska civilsamhället.

Vill du hjälpa oss i vårt arbete är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss lättast och bäst genom att skicka ett mejl till info@jordfrihet.org. Vårt arbete är helt ideellt och ibland hinner vi inte riktigt med allt vi vill. Särskilt i Malmö är våra medarbetare ganska ensam om att försörja den staden med olja. Är du intresserad kan det handla om att förvara några lådor olja hemma hos dig eller på din arbetsplats och hjälpa till med utlämning eller försäljning, att hjälpa oss att hitta nya försäljningsställen, göra reklam för oljan, ta med några lådor till de solidaritetsarrangemang som hålls vid olika tidpunkter, eller att påbörja försäljning i någon stad där vi ännu inte haft möjlighet att nå ut.

Jord & Frihet, augusti 2016