Kategoriarkiv: Palestina

Här samlar vi information om vår handel med Palestina.

Bosättarvåldet ökar stadigt

Bosättarvåldet mot palestinier på Västbanken ökar. Under de första sex månaderna 2021 rapporterades 416 incidenter, vilket var mer än dubbelt så mycket som under det första halvåret 2020 och mer än under hela året 2019. Särskilt under den för palestinierna så viktiga olivskörden intensifieras våldet och nästan dagliga attacker äger rum.

Um Zuqa Farm – ett av sex ”jordbruk” i norra Jordandalen som dykt upp på före detta palestinsk, numer ockuperad mark, de senaste fem åren. Foto Eyal Hareuveni, B’TSELEM.

I en rapport som nyligen släpptes av den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem dokumenteras 45 incidenter av bosättarvåld mot palestinska olivodlare och deras egendom under olivskörden 2021. I de olika attackerna, som inträffade mellan början av oktober och slutet av november förra året, attackerade bosättare bönder fysiskt, stal skördar, förstörde olivträd och vandaliserade privat egendom och jordbruksutrustning. De 45 dokumenterade fallen inkluderar: 25 fall av förstörda träd, 17 fall av stulna skördar, 11 fall där palestinska bönder attackerats fysiskt, 11 fall avförstörd jordbruksutrustning, 7 fall där palestinier stängts ute från sina marker och 3 fall av förstörd privat egendom.

I rapporten konstaterar B´Tselem att bosättarvåldet mot palestinier är ”ytterligare en metod Israel använder sig av för att skaffa sig kontroll över mark på Västbanken”. Ett resultat av våldet är att palestinier skräms bort från sina marker, som sedan tas över av den israeliska ockupationsmakten för att, som B´Tselem skriver ”användas i andra syften”.

Enligt B´Tselem är den uppmärksamhet attackerna får i Israel en orsak till att ockupationsmakten hävdar att de erbjuder bönderna ”särskilt beskydd” under olivsäsongen. ”Den koordinerade mekanism där militären ger bönder med mark nära bosättningar rätt att skörda oliver under en kort period och erbjuder dem skydd, var aldrig tänkt att hjälpa bönderna” skriver B´Tselem i sin rapport. ”Istället är dess primära funktion att skapa en falsk bild av skydd. Inte oväntat erbjuder ´mekanismen´ väldigt lite skydd för bönderna: de dagar de erbjuds tillgång till sina marker är få, med långa mellanrum, och är sällan tillräckliga för att klara av sin skörd.”

Eftersom bönderna stängs ute från sina marker under långa perioder av året har de ofta små möjligheter att sköta om sina marker och träd, vilket leder till sämre skördar överlag. Och även när bönderna lyckas ta sig till sina odlingar på de utsatta datumen blir de sällan skyddade av militären. Ibland uteblir militären helt och lämnar fältet fritt för bosättarattacker, och ibland, när militären är närvarande och bosättare dyker upp, drivs bönderna iväg av militären, inte sällan med våld. I 18 av de 45 fall B´Tselem dokumenterat 2021 var ockupationssoldater närvarande och i 10 av dem anslöt militären till bosättarnas våld. I flera av fallen med hjälp av chockgranater, tårgas, gummimantlade stålkulor och skarp ammunition.

/Jord & Frihet, februari 2022

Dags att beställa inför våren 2022

Årets försäljning av olivolja och andra varor från Palestina har gått över förväntan: I Stockholm sålde vi slut det mesta redan tidigt i somras. Även i de andra städer och på de andra orter där vi har försäljning, har intresset varit stort. Förutom i Sverige säljer vi i Jord och Frihet olivolja till Danmark, Norge och Tyskland (Hamburg).

Nu är den tid på året när vår partner i Palestina förbereder sig inför skörd och produktion. Både vad det gäller olivolja men också de övriga produkter vi importerar. Vid mitten av oktober skickar vi vår beställning till våra partners på Västbanken, en container som kommer våren 2022. Vi ber därför er kunder att fundera över hur mycket du/ni vill beställa inför nästa år.

Eftersom vi av ekonomiska och praktiska orsaker bara gör en beställning per år är det bra om ni funderar över ert behov för hela året. Tidigare om åren har vi ofta haft ett lager av olja framåt hösten, men de senaste åren har det mesta tagit slut mycket tidigare än förut. Det är naturligtvis glädjande, men det ställer också lite högre krav på er som kunder. Ju större beställningar ni vill göra, desto viktigare är det att ni skickar er beställning till oss så snart ni kan. Just nu är det det enda sätt vi kan garantera att ni får de varor och den mängd som ni önskar.

Nytt för i år är att vi även tar upp beställningar på 5-litersdunkar av olivolja för privatpersoner.

Palestinska varor för leverans våren 2022:

 • Olivolja på 5-litersdunk (ekologisk) – SLUTSÅLD
 • Olivolja på 75 centiliters flaska (ekologisk, minsta beställning är 6 flaskor)
 • Maftoul (palestinsk couscous, 800 gram, ekologisk)
 • Medjouldadlar (500 gram)
 • Mandel (påse à 250 gram)
 • Za’atar (kryddblandning, påse à 400 gram)
 • Olivoljetvål (från Nablus)
 • Palestinasjal (från Hebron)

(Förhoppningsvis är all olivolja av kvalitén extra virgin, men det vet vi inte säkert förrän skörden är klar.)

Slutpriserna sätts i samband med att vi tar emot leveransen, så där behöver vi avvakta. Prissättningen beror på flera faktorer: den aktuella valutakursen, hur stor eller liten skörden blir, och vad bönderna vill ha för den olja de producerar. Även priserna på frakt kan ändra sig från år till år. Som ni trogna kunder vet försöker säljer vi alltid oljan för lägsta möjliga pris och vi jobbar fortfarande helt och hållet ideellt.

Välkomna med era beställningar så snart som möjligt men innan 17:e oktober.

Naturligtvis går det bra att beställa även efter 4 oktober men då kan vi, som vi nämnde, inte garantera mängd eller att ni får precis det ni önskar.

I år har vi i Jord och Frihet, förutom import, distribution och försäljning av palestinska varor, även samlat in drygt 70 000:- i humanitärt stöd till befolkningen i Gaza, efter den israeliska ockupationsmaktens angrepp på enklaven i maj. Al Reef, våra partners på Västbanken, initierade kampanjen, och har under sommaren distribuerat över 500 matpaket (maftoul, dadlar, za’atar, olivolja och mjölkpulver) till särskilt utsatta familjer i Gaza.

/Jord och Frihet, oktober 2021

Gaza blöder – krisen är inte över

De senaste veckornas utveckling på den ockuperade Västbanken, i Gaza, i det ockuperade Östra Jerusalem och inne i Israel visar på två saker:

 • Att den nuvarande regeringen i Israel, tillsammans med de kolonialistiska bosättarorganisationerna där, är beredda att gå nästan hur långt som helst för att fortsätta fördriva, förnedra och tillintetgöra den palestinska befolkningen. Våldet har varit massivt och skoningslöst: nyhetsbilder, ögonvittnesskildringar och rapporter därifrån talar sitt tydliga språk.
 • Att det palestinska folket inte ger upp sin kamp mot ockupation och förtryck, utan istället, för första gången på många år på alla områden, gemensamt och samtidigt, sluter upp i protester mot den förda politiken. Mot ockupation, etnisk rensning och apartheid. För rättvisa.

Mot bakgrund av det som skett, och till stöd för Palestinas befolkning, genomför nu Jord och Frihet, tillsammans med Al Reef, våra partners på Västbanken, en ”blixtkampanj” för att bistå befolkningen i Gaza med matpaket. Under ett par veckors tid samlar vi in pengar till Al Reefs kampanj ”Gaza is bleeding” (Gaza blöder). Matvarorna kommer till stor del att köpas in från småbönder och kooperativ på Västbanken och distribueras till de mest behövande familjerna i Gaza av Al Reef. I kampanjen samarbetar vi med solidaritetsgrupper, konsumenter och Fair Tradeorganisationer i Europa, USA och Japan, det vill säga de grupper som vanligtvis arbetar med samma slags solidariska handel som vi i Jord och Frihet.

Vill du stödja kampanjen?

SWISH: 123 14 30 875, Jord och Frihet, ideell förening

Plusgiro: 31 76 35-1, Jord och Frihet, ideell förening

Märk inbetalningen ”Gaza”.

I mitten av juni för vi över det insamlade och i vi utgår från en grundplåt på 20 000:-

Om du vill ha uppdateringar om kampanjen rekommenderar vi att du följer oss på Facebook: fb.me/jordfrihet

Vi vet naturligtvis att det finns en mängd initiativ för att bistå Palestina och vi vet att allt stöd behövs! Palestinagrupperna i Sverige, PGS, har till exempel samlat in en miljon kronor till sjukvård och traumabehandling av barn i Gaza.

Länge leve Palestina!

/Jord och Frihet, maj 2021

Om du vill kan du använda bilden ovan för att snabbt swisha ett bidrag.

Olivoljan – dit går pengarna

Uppdaterad 21 april 2021

När du köper en flaska olivolja går mer än hälften av pengarna (före svensk moms) direkt till olivoljekooperativen som producerat oljan. Det betyder att vi med årets import av olivolja på 6204 flaskor ser till att kring 366 000 kronor landar hos olivoljebönderna och deras familjer (vi importerar andra dessutom andra varor).

Tack vare att Jord & Frihet är en ideell förening där ingen tar ut lön kan vi hålla nere omkostnaderna så mycket det går. Se hela nedbrytningen av kostnaderna per flaska nedan.

Betalning för olja till producenterna59,00 kr
Glasflaska, kapsyler5,6 kr
Tappning och lastning6,2 kr
Etikettering2,4 kr
Frakt till Sverige inkl försäkring3,7 kr
Transporter Palestina/Israel4,4 kr
Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina0,9 kr
Emballage0,6 kr
Administrativa kostnader PARC21,6 kr
Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige1,75 kr
Transporter inom Sverige2,15 kr
Jord & Frihets omkostnader, administration7 kr
Totalt115,16 kr
Moms 12%13,82 kr
Totalt inkl moms130,00 kr

Prishöjningar tyvärr nödvändiga

Vår årliga container med varor från Palestina beräknas komma till Göteborg i mitten av april. Efter ankomst tar det ytterligare några dagar för avlastning, tullgenomgång, delning och utkörning, och sen påbörjar vi själva utlämningen till alla våra kunder. På grund av pandemin är dock saker lite mer osäkra än vanligt så vi återkommer när vi vet mer säkert. Ni som redan beställt kommer få mail när vi vet när era varor finns tillgängliga. Har ni ännu inte beställt går det såklart fortfarande bra att göra det här.

Tidigare i år gick vi i Jord & Frihet ut med att vi inte skulle höja priset på olja i år, utan behålla det pris vi hade förra året. Tyvärr måste vi ta tillbaka det löftet. Efter samtal med vår revisor och diskussioner inom vår förening har vi insett att vi behöver höja priset för en 75-centiliters flaska med ekologisk, extravirginolja till 130:- (inklusive moms). Även för våra andra varor kommer priset att behöva justeras uppåt.

Anledningen är att vi trots en prishöjning förra året gjorde en förlust på närmare 70 000 kronor. Mycket beroende på att eurokursen stigit så att vår prishöjning åts upp. Våra övriga avgifter hade inte heller minskat. Gör vi en förlust ytterligare ett år äventyrar vi våra möjligheter att fortsätta med vårt arbete i den skala vi har nu.

Under de drygt 15 år vi importerat palestinsk olivolja har våra riktlinjer varit ganska enkla:

 1. Vi gör det här arbetet för att stödja de palestinska bönderna, och därmed hela det palestinska civilsamhället.
 2. Vi betalar det pris våra partners, Al Reef, kommer överens med bönderna om. Vi betalar alltid hälften av fakturan då vi gör vår beställning på hösten, och hälften när containern anlänt.
 3. Vi arbetar, och har alltid arbetat, helt ideellt. Vi tar alltså inte ut några löner för vårt arbete. En del av våra transporter får vi dessutom hjälp med av solidariskt inställda kunder.
 4. Vi försöker hålla så låga priser vi kan för att kunna förse den svenska, norska och danska marknaden med högkvalitativ, solidariskt handlad olivolja.
 5. Ett eventuellt överskott går i första hand till att finansiera kommande leveranser eller till stödprojekt på Västbanken eller Gaza.

Vi tror att ni som kunder har samma uppfattning som vi har i den här frågan och vi hoppas att vår prishöjning i år inte ställer till problem för er. Vi kämpar för samma sak!

Jord & Frihet, mars 2021

PS. Vad pengarna går till när du köper en flaska olivolja kan du läsa om här..

Dags att beställa inför 2021 års leverans!

Nu är det dags att göra årets beställning av de palestinska produkter som vi i den ideella föreningen Jord & Frihet importerar från Västbanken. Vi vet inte exakt när varorna finns på plats i våra olika lager (Stockholm, Göteborg, Malmö, Vagnhärad och Luleå) men vår förhoppning är att de är klara att levereras under första delen av april.

Vad vi erbjuder i år är: Ekologisk extra virgin olivolja, ekologisk maftoul (palestinsk couscous), ekologiska dadlar, za´atar, mandel och tvål. Nytt för 2021 är att också maftoulen nu är ekologiskt certifierad.

Även om vår verksamhet vuxit avsevärt sedan vi startade för 15 år sedan, är det omöjligt för oss att beställa hem hur stora mängder som helst. Därför kan vi inte garantera att ni får alla produkter ni vill ha. Ju tidigare ni beställer, desto större chans är det dock att ni får det ni önskar.

För att inte göra oljan för dyr har vi i Jord & Frihet bestämt oss för att behålla förra årets pris på den, det vill säga 120:- för en glasflaska om 75 centiliter. Vad de övriga produkterna kommer att kosta är vi inte helt säkra på i skrivande stund, men förmodligen gör vi inga stora prishöjningar i år.

Olivskörden hösten 2020 var mycket låg; den nådde bara upp till en dryg tredjedel av skörden året innan. Dessutom var attackerna från kolonisatörer (bosättare) och konfiskationer av mark omfattande. Men trots alla svårigheter fortsätter våra partners i Palestina sitt arbete med att stötta bönderna i landet och hela det palestinska jordbruket: Den kooperativa verksamheten och satsningarna på ekologisk odling växer, exportmarknaderna utökas och metoderna för kvalitetskontroller blir bättre och bättre.

Har ni förslag på organisationer, affärer, restauranger eller kaféer som vill köpa in vår olja, eller som vill sälja den i sin verksamhet, tar vi tacksamt emot tips. Vill du själv hjälpa oss i vårt arbete är ni också välkomna att höra av er till oss via e-post  info@jordfrihet.org.

Beställningar görs bäst via detta beställningsformulär på vår hemsida.

Jord & Frihet, februari 2021

Fängslad, än en gång, för att ha protesterat mot Israels koloniala styre

I dag väljer vi att publicera en text av Jonathan Pollak, en israelisk aktivist som under många år varit engagerad i kampen mot Israels ockupationspolitik och koloniala styre. Artikeln publicerades i tidningen Ha’aretz den 7 januari 2020, dagen efter Jonathan Pollak gripits vid sin arbetsplats i Tel Aviv för att ha deltagit i protester på Västbanken. 

Ytterst få israeler ställer villkorslöst på ”andra sidan” i solidaritet med det palestinska folket. Jonathan är en av dem. Därför publicerar vi den här texten, som vi översatt från engelska.

Samtidigt är vi, precis som Jonathan, naturligtvis medvetna om att de israeliska medborgare som kämpar mot Israels ockupation av Palestina, mot den illegala apartheidmuren och mot belägringen av Gaza, blir behandlade på ett helt annat sätt än palestinier i samma situation. 

Det sitter tusentals palestinier – vuxna, tonåringar och barn – i israeliska fängelser, de flesta av dem under fruktansvärda förhållanden, och många av dem utan specificerade anklagelser och utan rättegång eller möjlighet till rättvisa. Ett aktuellt exempel är palestiniern Ahmed Zahran, som under sina 42 år har spenderat mer än 15 i israeliska fängelser. Senast greps han i mars 2019 och har sedan dess suttit i ”administrativt förvar” i militärt fängelse. I dagarna avslutade han en hungerstrejk som pågått i 113 dygn, som en protest mot det administrativa förvaret. Via sin familj delade han detta uttalande: 

”Jag kommer inte att underkasta mig ockupationen. Jag kommer inte att vara tyst inför detta brott. Jag höjer min röst. Om den tystas talar jag med mina ögon och med mitt hjärta. När jag konfronterar detta brott med min tomma mage och min smala kropp, är det mitt samvete som talar till alla människor i världen som älskar frihet. Jag vet att jag, mina fyra barn, min fru, mina nära och min storfamilj inte är ensamma. Vid vår sida finns alla frihetsälskande människor i världen, och därför kommer denna kamp att fortsätta tills vi segrar. ”

Jonathan Pollak vid sin förra rättegång 2010 när han dömdes till tre månaders fängelse för att ha deltagit i protester. Foto: Oren Ziv, Activestills.org

Fängslad, än en gång, för att ha protesterat mot Israels koloniala styre.

       Av Jonathan Pollak 2020.01.07

Just nu är jag inspärrad i ett israeliskt fängelse efter att ha vägrat infinna mig till, eller överhuvudtaget medverka i, den rättegång där jag och två andra åtalades för att ha deltagit i palestinska protester på Västbanken mot Israels koloniala styre. Eftersom jag är israelisk medborgare hålls rättegången i mitt fall i en israelisk domstol i Jerusalem istället för i den militära domstol där palestinier blir ställda inför rätta.

Det har gått nästan nio år sedan jag sist blev inspärrad i mer än ett par dagar. Mycket har förändrats sedan dess. Politiskt sett uppvisar dagens verklighet inga som helst likheter med den som rådde för ett årtionde sedan, och inga av dessa förändringar har varit till det bättre.

Ur politisk synvinkel förefaller omvärlden ha tappat mycket av sitt tidigare intresse för den palestinska befrielsekampen, vilket har placerat Israel på en historiskt hög nivå vad det gäller politiskt inflytande. Jag kan inte förmå mig att dryfta de djupgående förändringar som skett i det israeliska samhället eller ens dess uttalade dragning åt höger. Den israeliska vänstern är långt mer lämpad för uppgiften eftersom den håller sitt land kärt och känner en tillhörighet som jag inte kan känna och inte heller vill känna.

Själv är jag äldre, tröttare och inte i lika god form som förr. Naturligtvis är det pris som jag har betalat för mitt deltagande i kampen bara en bråkdel av det som de palestinska kamraterna har fått betala, men jag kan inte förneka att det subjektivt sett känns tungt: från de fysiska skadorna, somliga bestående, till den sporadiska uppgivenheten och känslan av hjälplöshet, samt den förlamande närvaron av förlust och död – hela den inverkan som detta har på min vardag. Ändå är det som om ju mer saker förändras, desto mer förblir allt detsamma. Nu som då framstår en fängelsevistelse som ett rimligare alternativ än varje annan möjlighet som står till buds.

De juridiska felslut som genomsyrar åtalet mot oss är inte särskilt viktiga i sammanhanget. Trots att man nog kan utgå ifrån att rättsprocessen, om jag hade valt att delta i den, troligtvis hade resulterat i att jag blev frikänd, vilar min vägran att erkänna rättens legitimitet på följande två huvudpunkter:

Den första är att mina palestinska kamrater inte får åtnjuta lyxen av att bli åtalade under de relativt drägliga omständigheter som kännetecknar de israeliska domstolarna. Istället utsätts de för den parodi på juridisk rättvisa som råder i de militära domstolarna. Till skillnad från mig ges palestinierna ingen möjlighet att vägra infinna sig till domstolen eftersom de allra flesta hålls häktade hela tiden som rättegången pågår.

Dessutom är de straff som hotar palestinierna långt hårdare än dem som specificeras i israelisk lag. Även i det här fallet är det pris som jag troligtvis kommer att få betala avsevärt lägre än mina kamraters, trots min vägran att erkänna domstolen som legitim.

Den andra, mer fundamentala anledningen till att vägra samarbeta, är att alla israeliska domstolar, vare sig de är militärdomstolar eller inte, saknar varje befogenhet att besluta i ärenden som rör motståndet mot det israeliska kolonialväldet, en hybridregim som å ena sidan utövar en förvanskad demokrati byggd på rasåtskillnad på sitt eget territorium, och en regelrätt militärdiktatur i de ockuperade områdena.

Nu när de konfronteras med denna ofantliga högervridning i israelisk politik är den krympande sionistiska vänstern – som förr utgjorde den dominerande eliten i landet – fullt upptagen med att beklaga demokratins förfall i Israel. Men vilken demokrati är det de vill försvara? Den som har tillskansat sig de palestinska medborgarnas mark och rättigheter? Den som, i bästa fall, betraktar dessa palestinier som andra klassens medborgare? Eller kanske den demokrati som styr över Gazaremsan genom en illvillig belägring samtidigt som den styr genom en militärdiktatur på Västbanken?

Trots det uppenbara i den israeliska regimens karaktär så är inte den israeliska vänstern beredd att ifrågasätta de grundläggande premisserna i den interna israeliska diskursen och medge att Israel helt enkelt inte är någon demokrati. Har aldrig varit det heller.

Om de ska delta i kampen mot Israels apartheid måste det fåtal judiska medborgare i Israel som är villiga att göra det först erkänna att de är överpriviligierade och bli beredda att betala priset som det innebär att avsäga sig dessa privilegier. Ett öppet uppror mot regimen har pågått i årtionden, lett av den palestinska motståndsrörelsen.

Priset som de inblandade har fått betala är oerhört. De judiska medborgarna i Israel måste ta sig över på andra sidan och börja gå i deras fotspår.

Om du vill skicka stöd-och solidaritetsbrev till Jonathan kan dessa skickas till mejladressen: snitz@abgt.org

Olivoljekooperativ och nytänkande i Palestina

I Palestina är olivskörden snart avslutad. Och trots bosättarattacker med nedbrända olivlundar, misshandel och trakasserier finns det ljuspunkter i mörkret: Årets olivskörd ser ut att bli stor, och bönderna på Västbanken hittar nya sätt att både förbättra sina skördar och ta hand om jorden.

– År 2002 startade vi ett olivoljekooperativ här i byn, säger Baker Hamad, ordförande i Farkah olive oil cooperative. Då var vi nio bönder, i dag är vi arton!
Vi sitter på gården utanför Bakers hus i byn Farkah, i Salfit på Västbanken. Kvällen är ljum och svart. De franska olivplockarvolontärerna som bor i några av gästrummen hos Baker har försvunnit in för att skriva rapporter hem, och kvinnorna och barnen i Bakers stora familj har dragit sig tillbaka.

Innan vi startade kooperativet hade vi ofta mycket olja, men vi fick ett lågt pris för den, säger Baker. Vi sålde den för sex-sju shekel per kilo. Då började vi fundera över hur vi skulle kunna förändra situationen.

– Vi pratade med PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees), och PFU (Palestinian Farmers Union) och de sa att vi kunde hjälpa oss själva genom kooperativet. Att vi kunde utbilda oss och skapa bättre förhållanden för oss själva. De sa också att de kunde hjälpa oss om vi ville slå in på den vägen. Det var då vi började lära oss om ekologisk odling.

PARC, en av Palestinas största ickestatliga organisationer, har sedan grundandet 1983 arbetat för att utveckla det palestinska jordbruket och stötta bönderna. Bland mycket annat har de uppmuntrat bildandet av kooperativ och utvecklat arbetet med ekologisk odling. Nu, berättar Baker, lagras till exempel inte oliverna i plastsäckar längre, eftersom oliverna värms upp av plasten vilket försämrar kvalitén på oljan. Och oliverna pressas för det mesta samma dag som de skördas, i den press som kooperativet i Farkah köpt in tillsammans med två andra kooperativ i regionen. 2007 blev kooperativet i Farkah ekologiskt certifierat. Något Baker Hamad är mycket stolt över.

– I och med bildandet av kooperativet ändrades våra liv, säger han. Vi slutade använda kemikalier och vi lärde oss att ta hand om våra olivträd och markerna runt dem.
Baker berättar att även andra grödor i byn börjat odlas ekologiskt, som ett resultat av den utbildning bönderna i kooperativet fått.

– Vi äter bättre mat nu över huvud taget, säger han. Vi får bra olja själva och vi kan, genom det företag PARC skapat för export, sälja bra olja till solidaritetsorganisationer i en massa olika länder! Dessutom har jag sett att vi fått jämnare skördar.
Förutom ordförande i olivoljekooperativet är Baker Hamad även samordnare för en del av de grupper med volontärer som varje år kommer till Palestina för att delta i olivskörden. Och han är en av initiativtagarna till – och eldsjälarna i – det agroekologiska jordbruksprojekt som etablerades i Farkah 2014.

På eftermiddagen nästa dag visar Baker stolt runt oss på demonstrationsprojektet Farkah agro ecological demonstration farm. Ett projekt som finansierats av bland andra en schweizisk olivoljekampanj och ingår i ett världsomspännande nätverk för ekobyar. På en bergssluttning i utkanten av Farkah har bybor och volontärer anlagt murar, odlingsbäddar, komposter och väl uttänkta bevattningssystem. En traditionell ugn för brödbakning – en taboon – har murats upp, och enkla biotoaletter har byggts. I nederkanten av området har rader av målade bildäck placerats ut för odling av potatis. Dels är det återvinning av däcken så vi slipper bränna dem, säger Baker. Och dels är det bra för odling av potatis eftersom eftersom det blir varmt där inne.

Vid en vacker liten utsiktsplats – ”en plats för meditation och eftertanke”, som Baker uttrycker saken – berättar han om sin dröm som är på väg att gå i uppfyllelse: En blomstrande permakulturanläggning med grönsaker och örter, fruktträd, blommor, biodling, förvaring av grönsaker och sovplatser för gäster.

– Hit kan internationella gäster komma, och hit kan bönderna komma för att lära sig nya saker, säger Baker och blickar ut över byn på andra sidan dalgången. Bönder kan ofta vara konservativa och traditionella; de gör som de alltid har gjort. Ska de ändra sig så kanske det inte räcker med att verbalt förklara saker för dem, de måste kunna se att det fungerar i praktiken också. Det kommer de att kunna göra på den här platsen!

Per Erixon


Fakta Salfit:
• Salfit är en stad och ett distrikt på Västbanken, norr om Jerusalem.
• I distriktet Salfit finns 18 palestinska byar och städer och 23 bosättarkolonier.
• Västbankens största bosättning, Ariel, med 30 000 invånare, är belägen i Salfit. En koloni som fortsätter att expandera, med bland annat nya industriprojekt under konstruktion.
• Huvudnäringen för palestinierna i Salfit är jordbruk, men området har förlorat mycket mark på grund av apartheidmurens konstruktion och sträckning och på grund av nya bosättarkolonier.

28 rullstolar till behövande i Gaza

För ett år sedan inledde palestinier i Gaza The Great March of Return för att uppmärksamma världen på att de sedan 1948 vräkts och fördrivits från sina hem.

Demonstrationerna vid den israeliska illegala gränsen ledde till att mer än 175 palestinier dödades av Israelisk militär. Mer än 18 000 palestinier skadades, varav 3540 barn. Många av de skadade har fått men för livet, såsom förlamningar och amputationer. En stor del av skadorna uppstod då Israeliska militär pricksköt på palestinier på andra sidan gränsen.
Vår palestinska partner PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) startade en kampanj för att köpa in rullstolar till några av de som skadats, som saknar ekonomiska medel för att själva köpa rullstolar. Jord och Frihet var en av de organisationer som internationellt deltog i kampanjen, och tillsammans med givare samlade vi in ca 50 000 kr som skickats till Palestina.

Kampanjen ledde i slutändan till att 28 elektriska rullstolar köpts in. Med hjälp av Al Wafa Specialized Hospital och Palestinian Medical Relief Society har behövande utsetts som fått rullstolarna. Hela processen är transparent och vi berättar gärna mer om någon vill veta mer.

Tasneem Mohammed Al-Ajouri och Islam Adel Mustafa Al-Dali på bilderna är två av de som fått rullstolar genom kampanjen.

Jord & Frihet vill tacka alla som bidrog och kommer fortsätta stödja palestiniernas kamp för frihet och rättvisa.

Olivoljan i hamn!

I början av mars ankom äntligen vår container med varor från Palestina!
Nu är oljan skickad till våra distributörer i Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå. Flera av de butiker som säljer våra varor har också fått sina beställningar. Här finns en uppdaterad lista

För er som vill göra beställningar av olivolja på mer än 6 flaskor olja är ni välkomna att göra era beställningar direkt här på vår hemsida. För er som redan beställt, kommer vi höra av oss med mer information. Priset för en flaska olja är i år 115 kr. 

Ny etikett 2019!

Årets leverans av olja är av kvalitén virgin, detta på grund av ett sällsynt dåligt år för olivbönderna. För er som är trogna kunder så vet ni att vi ibland väljer att importera olivolja som formellt inte uppnår de tekniska kraven för att klassificeras som extra virgin. För att olja ska kunna klassas som extra virgin krävs en syrehalt på maximalt 0,8 %. För virgin olja ska syrenivån vara maximalt 2 %. Den olja vi nu säljer ligger nära nivåerna för extra virgin, men har av producenterna klassats som virgin för att vara på den säkra sidan. Svensk tull gör inga tester av syrenivåer, men i olivoljeproducerade länder är kraven av konkurrensskäl stenhårda. Vi har gjort egna smaktester och är nöjda med kvalitén, och tror att ni inte kommer känna någon skillnad i smaken. Som vanligt finns det en pepprig eftersmak. 

Vi har som tidigare år även importerat dunkar med olivolja, olivtvålar, mandel, maftoul, dadlar och zaatar. Det mesta är tyvärr redan förbokat! Vi har begränsade möjligheter att köpa in större kvantiteter av de här varorna men hoppas kunna öka mängden för varje år. För er som vill beställa dessa varor så kommer vi gå ut i god tid inför nästa års leverans. 

Vi vill också påminna om att vi är en ideell förening, där ingen tar ut lön för sitt arbete. Detta gör vi för att kunna erbjuda varorna till så låga priser som möjligt och maximera utfallet till de palestinska bönder som producerar oljan. Att vi arbetar ideellt betyder att vi gör vårt arbete när vi har möjlighet, på de villkor som funkar med våra övriga åtaganden. Om du vill bidra genom att bli en av de som säljer oljan vidare, hör gärna av dig via mail till info@jordfrihet.org.