Olivoljan – dit går pengarna

Kostnader per 75 cl flaska 

 

Betalning för olja till kooperativen inom PFU

€ 3,66

38,98 kr

Glasflaska

€ 0,70

7,46 kr

Tappning och lastning

€ 0,45

4,75 kr

Etikettering

€ 0,13

1,36 kr

Frakt till Sverige inkl försäkring

€ 0,36

3,84 kr

Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina

€ 0,07

0,79 kr

Emballage

€ 0,11

1,13 kr

Administrativa kostnader PARC

€ 0,81

8,61 kr

Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige

€ 0,12

1,30 kr

Transporter inom Sverige

€ 0,15

1,60 kr

Omlastning Sverige

€ 0,02

0,24 kr

Jord & Frihets omkostnader

€ 0,97

10,30 kr

Totalt

€ 7,54

80,36 kr

Moms 12%

€ 0,90

9,64 kr

Totalt inkl moms

€ 8,44

90,00 kr