Om PFU – Palestinian Farmers Union

En av våra samarbetspartners är Palestinian Farmers Union, PFU. PFU är en bondeorganisation som arbetar med att stötta de palestinska bönderna och ta tillvara deras intressen på kort och på lång sikt, oavsett politisk hemhörighet. Bland annat hjälper PFU till att förbättra metoderna för olivodling och olivoljeproduktion. Det kan handla om kurser i vård av mark och träd eller genom utbildning om bättre lagringsmöjligheter och minskad användning av bekämpningsmedel. I princip får bönderna hjälp att förbättra sitt arbete i hela produktionsledet: från odling till lagring, transport, prissättning och försäljning. För närvarande arbetar PFU med cirka 25 kooperativ som producerar olivolja. Genom PFU:s arbete har bönderna också fått alternativa exportmöjligheter: Sedan några år tillbaka säljer de olivolja av hög kvalité, både konventionell och ekologisk, till solidaritetsgrupper och alternativa handelsorganisationer i Europa, USA och Japan. En export som undan för undan vuxit och ger bönderna extra inkomster tack vare en fair trade-premie.

Andra prioriterade områden för PFU:s arbete är bland annat:

  • Inhämtning och återutdelning av de skatter bönderna betalt till Israel för utsäde, redskap och jordbruksmaskiner
  • Organiserat utbyte av olika jordbruksprodukter mellan olika delar av Västbanken, och mellan Västbanken och Gaza
  • Hjälp med kooperativ organisering
  • Förbättring av odlings- och lagringsmöjligheter
  • Hjälp och stöd vid omställning till ekologisk produktion
  • Mindre jordbrukskrediter
  • Försäkringsfrågor
  • En aktiv politik för att öka kvinnors deltagande i jordbruksarbetet och deltagande i kooperativ
  • Nyplantering av oliv- mandel och citrusträd som förstörts av israelisk militär eller bosättare